இணுவில் இந்துவின் சிறுவர் அணி உறுப்பினர்களை காணலாம். இச் சிறுவர் பட்டாளம் பல வெற்றிகளை இந்துவுக்காக தேடித்தந்துகொண்டிருக்கிறது. கடந்த வருடத்தில் நடாத்தப்பட்ட பதினாறு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான சுற்றுப்போட்டியில் வெற்றியை தேடித்தந்த எமது கழக வீரர்களையே படத்தில் காணலாம்.இ.இ.வி.க.


2 Comments:

 1. Ainkaran said...
  hai..........Kuddies.I really mis u. Ok My best wishes for your future. because,My club is in your hand in future. so, you are our "POKKISANKAL"
  WITH LOVE,
  RB.AINKARAN.
  Hindu Sports Club,Inuvil. said...
  Yeah u r correct ainki..
  They r our 'pokkisankal'..so v hav 2 encourage them..isn't it?
  i wish them all the best and hope they will build up our club with more power in the future..
  Yours,
  THeeNAa..

Post a Comment