''குப்புலான்'' சுற்றுப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வெற்றிக்களிப்புடன் கழக வீரர்களான சிவா(அமெரிக்கா), ஜனா, ஆதவன்(இங்கிலாந்து) வெற்றிக்கோப்பையுடன்..

0 Comments:

Post a Comment