இணுவில் இந்து விளையாட்டு கழக
ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி கடந்த வருடம்
யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்தப்பட்ட
மென்பந்து சுற்றுப்போட்டியின்போது
மூத்த உறுப்பினர்களான அசார்,
ஐங்கரன், சொருபன்.(இடமிருந்து வலமாக )

0 Comments:

Post a Comment